Tel: 01 7777 810

Cijena: 2,33 kn/min za pozive s fiksnih mreža i 3,58 kn/min za pozive s mobilnih mreža.